UPPVÄRMNING VERSUS SMÄRTMODULERING

I MTT använder man så kallad smärtmodulerande träning. I stället för att bedriva den traditionella 10 minuters uppvärmningen när du skall starta ett träningsprogram, säger vi i stället att syftet är smärtmodulering där målet är 20 minuter. För att det skall kännas bra för dig att starta behandlingen/träningen med 20 minuters smärtmodulering (cykel, step, rodd maskin, gångbana), så kan du själv få välja intensiteten på cyklingen, du kan ta så många pauser som du vill, och du kan stanna och dricka vatten när du vill. På detta sättet har du kontroll över situationen och då blir det mycket lättare att exempelvis cykla i 20 minuter.

Så fortsätter du med 2-4 semiglobala/lokala övningar a 3 serier a 30 repetitioner, så igen 5-10 minuters global smärtmodulering mitt i behandlingen, så 2-4 semiglobala/ lokala övningar a 3 serier a 30 repetitioner och avslutningsvis 10 min global smärtmodulering. Total behandlingstid är 60 till 90 minuter. För att du skal orka med detta kan behandlingen/träningen i starten vara lågintensiv och av 10-20 minuters varighet.

De semiglobala och lokala övningarna aktiverar mindre muskelgrupper och har därför mindre smärtmodulerande effekt jämfört med de globala övningarna. Likväl är det kombinationen av övningarna och den totala träningsdosen som ger den önskade kliniska effekt (mindre smärta och bättre funktion).

SMÄRTMODULERING betyder ett aktiverande av kroppens egna smärtmodulerande system som 1) portmekanismen i ryggmärgens bakhorn och 2) ökad produktion av kroppens egna smärthämmande opioder, de endogena opioderna, som endorfiner och enkefaliner. Dessa system är utvecklade över millioner av år och har varit viktig för männinskans överlevnad.

Fysisk aktivitet är det bästa sättet att aktivera dessa system. Bland annat globala övningar där man också har som mål att bli svettig. Om du exempelvis cyklar så går det impulser från muskulatur och leder i benen in till ryggmärgens bakhorn. Där sker det sedan en kemisk reaktion som stänger SMÄRTPORTEN så att smärtupplevelsen inte når hjärnan.

Den andre delen av smärtmoduleringen sker genom ett FRIGÖRANDE AV DE ENDOGENA OPIODERNA i främre delen av hypofysen som anatomisk finns i mitten av hjärnan. Fysisk aktivitet aktiverar produktion av endorfiner och enkefaliner som transporteras ut i blodströmmen och fäster sig på receptorer i central-nervsystemet som igen blockerar smärtan från att nå hjärnan.

Frigöringen av de endogena opioderna har också en nedåtgående smärthämmande effekt till bakhornen i ryggmärgen som då ytterligare förstärker smärthämningen. Forskning har visat att 45 minuters intensiv aerobisk träning (arbete med hela kroppen)  frigör endogena opioderna motsvarande 10 ml morfin applicerat intravenöst. Forskning visar också att frigöring av endorfiner och enkefaliner startar bara efter några minuter med fysisk aktivitet. Produktionen är dos-respons relaterad som betyder att ju längre man tränar i tid och med högre intensitet, så frigör man mer av dessa smärthämmande hormonerna.

 

Small_MTTKliniken-019

Globala smärtmodulerande övningar i starten av behandlingspasset, mitt i och som avslutning. Global övning på bilden är arm- och bencyckel.

 

Small_MTTKliniken-007

Sittande öppen kedjeövning för knäsmärtor kan i kombination med 8-11 andra övningar vara en mycket effektiv behandling.