Hand/handledssmärtor

Orsaker: Kan orsakas av ensidigt repetitivt arbete, stukning av handleden eller av en handledsfraktur (collesfraktur). Andra orsaker kan vara trauma i fingrar/hand, skärskador eller frakturer.

Symptom: Vanliga symptom är smärta, svullnad och nedsatt funktion i hand, handled och arm.

Behandling: Det är viktigt att du startar så tidigt som möjligt med aktiva dynamiska övningar, som Medicinsk Tränings Terapi, för att minska svullnaden och smärtan och på så sätt förbättra funktionen.

I MTT får du 8–11 olika övningar (3 serier à 30 repetitioner) för hand, handled, armbåge och axel. Armen är handens tjänare. Därför är det viktigt att du tränar hela armen när du har nedsatt funktion i handled eller hand.

Om inte MTT-behandlingen ger önskad effekt sätts en kombination av manuella tekniker in, såsom mobilisering av smålederna i hand och fingrar.

Elektroterapi, som laser eller reboxbehandling, kan också kombineras för att behandla lokala smärtpunkter där MTT-behandling är svår att utföra.

Smärta i handen där orsaken står att finna i nacken: Lokal smärta i underarm och hand kan också vara orsakad av en dysfunktion i nacken, och kan då effektivt behandlas med nacktraktion.