Akut eller långvarig smärta

En normal reaktion vid akut eller långvarig smärta är att du minskar din aktivitetsnivå. Du blir rädd för att mer träning ökar skadan och smärtan. Både fysiologiskt och psykologiskt kan den långvariga smärtan få en förödande effekt på individen. Du blir irriterad på din omgivning (familj, vänner, arbetskollegor), får sömnrubbningar (svårt att somna och vaknar lätt nattetid) och känner dig ständigt trött och sliten. Kognitiva funktioner ändras, exempelvis kan korttidsminnet försämras. Orsaken till dessa helt normala förändringar är att personen utsätts för en kontinuerlig stressreaktion där stresshormoner som noradrenalin och kortisol frigörs. Reaktionen är också grundläggande för vår överlevnad och en normal del av den ”flight and fight”-reaktion vi upplever när vi kämpar för att överleva. Tänk dig tusentals – eventuellt miljontals – år tillbaka i tiden, när människan hade många fiender. Då var denna reaktion livsviktig. Frigörandet av noradrenalin och kortisol frigör energi från cellerna så att vi blir jättestarka och kämpar för att överleva, fysiskt och psykiskt.

Akut och långvarig smärta = en stressreaktion, som innebär att stresshormoner i kroppen frigörs, samma hormoner som i överlevnadssituationer. När du över tid minskar din aktivitetsnivå och kanske blir helt passiv (vila/sängliggande), ändras homostasen i de endokrina och limbiska systemen. Det orsakar de kroppsliga och beteendemässiga förändringar som beskrivs här ovanför. På Skultuna Fysioterapi kommer du som har akut/subakut smärta få ny kunskap om hur du bör använda fysisk aktivitet för att förebygga och undvika att hamna i en sådan situation. Du som har långvarig smärta får på  Skultuna Fysioterapi en bättre förståelse för hur du utformar ett behandlingsprogram med graderad fysisk aktivitet (MTT). På så sätt kan du förändra din situation. Du kan åter få kontroll över smärtan. Du kan få ett bättre liv.