Kommunikation

KOMMUNIKATION är en annan behandlingsmetod som Skultuna Fysioterapi använder för behandling av olika smärttillstånd och sjukdomar. Smärtan kan minska om patienten bättre förstår sitt eget smärttillstånd. Kommunikation har alltså en smärtlindrande verkan. För detta finns vetenskapliga belägg. Skultuna Fysioterapi har utarbetat förklaringsmodeller för smärtbiologi och de psykologiska reaktionerna på smärta. Dessa modeller används ihop med MTT-behandlingen och komplementerar andra metoder, som mjukdelsbehandling/massage och manipulation/mobilisering av leder. Processen gör att patienten aktivt deltar i behandlingen och därmed bättre förstår hur olika fenomen hänger ihop med smärtan. Patienten lär sig att över tid få kontroll över sin situation och blir på så sätt expert på sina egna problem.