Farlig smärta kontra ofarlig smärta

De senaste 20 åren har det publicerats många vetenskapliga artiklar som beskriver hur långvarig smärta ska behandlas. Det viktigaste är att du som patient förstår varför du har smärtan. Att det du upplever är helt normalt, att det händer oss alla.

På Skultuna Fysioterapi får du kunskap om varför smärtan vandrar runt i kroppen, varför den ändrar sig i intensitet från en dag till en annan och varför du kan ha blivit överkänslig så att allt du gör skapar känslor av smärta.

Du får insikt i normala psykologiska reaktioner på smärtan. Det kan handla om katastroftankar (ständiga tankar kring smärtan) och ökad rädsla för vissa aktiviteter. Vi hjälper dig att finna en startpunkt (baseline) med graderade, globala, semiglobala och lokala övningar som du känner dig trygg med.  Över tid ökas doseringen successivt, ofta i små steg åt gången. På det sättet kommer du att öka din aktivitetsnivå och få kontroll över smärtan.

När du har kontroll över smärtan kommer du också uppleva mindre smärta. Därför är MTT en form av ”progressiv motståndsträning”. Eller som det heter på engelska; progressive resistance exercise therapy (PRET).