Knäsmärtor

Orsak: Knäsmärtor kan orsakas av en överbelastning, ett trauma (exempelvis kraftig vridning) eller av en repetitiv aktivitet. Knäsmärtor är vanliga inom idrotten, både i löpning och andra uthållighetsidrotter och i kontaktidrotter som  innebandy, basket, ishockey, handboll och fotboll. En idrottsskada kan orsaka vävnadsskador i knäets olika ligament (sidoligament och korsband) eller menisker.

 

För att klara ett högt antal repetitioner avlastas något av kroppsvikten vid att avlastningsbygeln är festat til et vertikaldrag. Därmed kan patienten genomföra en funktionell knäböjning och sträck i en funktionell viktbärande utgångsställning med normal muskel aktivitet i båda benen.

För att möjliggöra ett högt antal repetitioner avlastas kroppsvikten genom avlastningsbygeln, fäst vid ett vertikaldrag. Därigenom kan patienten genomföra funktionella knäböjningar och knästräck i en funktionell, viktbärande utgångsställning med normal muskel- och ledfunktion i båda benen.

Knäartros en vanlig åkomma bland äldre. Det är helt enkelt resultatet av ett långt aktivt liv. Men du kan också få knäartros tidigare i livet. Ett trauma med skador i ledbrosket, menisken eller korsbanden kan starta en degenerativ process som orsakar knäartros.

Knäskålen (patella) kan också vara orsak till knäsmärtan. Ofta är det ensidig repetitiv aktivitet som ger symptomen. Irritation uppstår i vävnaden omkring knäskålen och ligamentet som fäster knäskålens nedre kant till skenbenet (ligament patella).

En annan orsak till knäsmärta kan vara en inflammation eller tendinos av det ligament som fäster knäskålen till skenbenet. Schlatters – smärta i växtzonen av samma fäste (ligament patella) – är en vanlig orsak till knäsmärta hos barn och ungdomar.

Symptom: Vanliga symptom är smärta vid belastning och aktivitet. Svullnad är inte heller ovanligt. Smärta och svullnad ger nedsatt muskelkraft som påverkar personens livskvalitet och funktionsnivå ytterligare. Knäet känns instabilt och du vågar inte belasta det vid olika aktiviteter. Smärta och svullnad gör att rörligheten blir nedsatt och försämrar förmågan att stretcha och böja knäet.

 

Behandling: Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en effektiv behandling för olika typer av knäsmärta. Det finns i dag god vetenskaplig dokumentation för att högrepetitiv träning (flera tusen repetitioner) är effektiv.

 

Sittande avlastad knästräck. Vikten från dragapparaten hjälper patienten att genomföra ett högt antal repetitioner i serier. detta för att minska smärtan och svullnaden.

Sittande avlastad knästräck. Vikten från dragapparaten hjälper patienten att sträcka knät så att ett högt antal repetitioner kan genomföras.  Det kan minska smärtan och svullnaden.

MTT-konceptet med 8–11 olika övningar á 3 serier á 30 repetitioner ger mer än 1000 repetitioner under en behandling. Denna strategi används i ett tidigt skede av behandlingen för att minska smärtan och svullnaden. För att göra denna form av behandling så gott som smärtfri används övningar som minskar kompressionen i knäleden. När smärtan och svullnaden går ned, kommer koordination och muskelstyrka tillbaka. Med tiden justeras också träningen så att övningarna blir ”tuffare” och närmar sig vanlig styrketräning.

Särskilt för knäartros finns det i dag mycket goda belägg för att träning är ett effektivt sätt att minska smärtan och svullnaden. Så småningom kan antalet repetitioner minskas. Du närmar dig konventionell styrketräning. Det är inte alltid något klart samband mellan fynden på magnetröntgen och patientens smärta/funktion. Om du har artros bör du först pröva ett graderat uppträningsprogram som MTT. Du bör i själva verket alltid pröva ett konservativt behandlingsupplägg innan du funderar på kirurgi.

Laser och rebox används vid behandling av lokala smärtpunkter runt knäet. Dynamiska inläggssulor (Supersole) används i behandlingen av knäsmärta vid nedsjunkna fotvalv.