Tom Arild Torstensen

Skultuna fysioterapi

Ägare:  Sjukgymnast Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons)., M.Sc., specialist i manuell terapi (OMT steg III).

Tom Arild Torstensen

Tom Arild Torstensen

Tom Arild utbildades till fysioterapeut/sjukgymnast i Belfast i Nordirland (1979-1983). Han har en norsk specialutbildning inom ortopedisk manuell terapi (OMT steg III) och en Advanced M.Sc degree från universitetet i Bergen.

MEDICINSK TRÄNINGS TERAPI (MTT) Skultuna Fysioterapi är en privat fysioterapi/sjukgymnastikmottagning och håller till i samma bygnad som apoteket i Skultuna, Skultuna Vårdcentral och Folktandvården i Skultuna. Fysioterapeut Tom Arild Torstensen har samverkansavtal med Landstinget Västmanland. Patient avgift är 100,- och högkostnadskort ovh frikort för sjukvård gäller.

Skultuna Fysioterapi/Tom Arild Torstensen erbjuder behandling av olika smärttillstånd från muskler och leder i kroppen. Du får hjälp med akuta eller långvariga besvär. Skultuna Fysioterapi/Tom Arild Torstensen behandlar arbetsrelaterade besvär och idrottsskador, äldre patienter med artros, patienter med smärttillstånd efter operationer samt neurologiska diagnoser som stroke och parkinson.

För nack- och ryggbesvär finns det i dag goda vetenskapliga belägg för att en kombination av metoder ger bäst effekt. Därför kombinerar Skultuna Fysioterapi/Tom Arild Torstensen metoder som kommunikation (samtal kring orsaken till besvären), manipulation av leder, massage och doserad uppträning (MTT). För axel- och knäsmärtor finns mycket god evidens för att träning är en effektiv behandlingsform. Skultuna Fysioterapi/Tom Arild Torstensen erbjuder 60-90 minuters individanpassad medicinsk träningsterapi (MTT)-behandling under kontinuerlig handledning av sjukgymnast. Detta är några exempel på hur Skultuna Fysioterapi använder behandlingsformer med vetenskaplig grund.

Tom Arild Torstensen har publicerat ett stort antal vetenskapliga studier över effekten av MTT och är en anlitad föredragshållare på nationella och internationella kongresser. Tom Arild har 30 års klinisk erfarenhet av att behandla olika diagnoser och patientkategorier, allt från elitidrottare till barn och äldre patienter.

Ortopedisk Manuell Terapi som specifik ledbehandling kombineras ofta med graderad träning som MTT.

Ortopedisk Manuell Terapi som specifik ledbehandling kombineras ofta med graderad träning som MTT.