Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Massage och mobilisering av nedre delen av ryggen. Kombineras med manuella manipulationstekniker och medicinsk träningsterapi.

Massage och mobilisering av nedre delen av ryggen. Kombineras med manuella manipulationstekniker och medicinsk träningsterapi.

MANUELL TERAPI (MT) / ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT) är den tredje evidensbaserade MTT-grundpelaren. Inom OMT används manipulationstekniker för att lossa leder i nacke, rygg och perifera leder i armar och ben. Kännetecknande för ett klassiskt manipulationsgrepp är ”knäck”-ljudet som orsakas av en separation mellan ledytorna och en tryckförändring i leden. Ett manipulationsgrepp är en snabb rörelse med liten kraft och stor hastighet. MT/OMT kombineras med MTT-träning vilket enligt vetenskapliga studier ger ett bättre resultat.