Uppvärmning kontra smärtmodulering

MTT använder såkallad smärtmodulerande träning. Traditionellt värmer du upp i 10 minuter när du skall starta ett träningsprogram. Inom MTT är uppvärmningen en fas av smärtmodulering. Syftet är alltså smärtmodulering och målet är 20 minuter. Det är viktigt att det känns bra för dig att starta behandlingen/träningen med 20 minuters smärtmodulering (cykel, step, roddmaskin, gångbana). Därför får du själv välja intensiteten på cyklingen. Du kan ta så många pauser du vill, och du kan stanna och dricka vatten när du vill. På det sättet har du kontroll över situationen och det blir mycket lättare att exempelvis cykla i 20 minuter. Därefter fortsätter du med 2–4 semiglobala/lokala övningar (3 serier a 30 repetitioner), följt av 5–10 minuters global smärtmodulering mitt i behandlingen, så en ny omgång av 2–4 semiglobala/ lokala övningar (3 serier a 30 repetitioner) och avslutningsvis 10 minuters global smärtmodulering.

Total behandlingstid är 60 till 90 minuter.

För att du ska orka med allt detta kan behandlingen/träningen i inledningsskedet vara lågintensiv och räcka 10–20 minuter. De semiglobala och lokala övningarna aktiverar mindre muskelgrupper och har därför mindre smärtmodulerande effekt jämfört med de globala övningarna. Likväl är det kombinationen av övningar och den totala träningsdosen som ger den önskade kliniska effekten – mindre smärta och bättre funktion.

 

SMÄRTMODULERING innebär aktiverande av kroppens egna smärtmodulerande system: 1) portmekanismen i ryggmärgens bakhorn och 2) ökad produktion av kroppens egna smärthämmande opioder, de endogena opioderna, som endorfiner och enkefaliner. Dessa system är utvecklade över miljontals år och har varit viktiga för människans överlevnad. Fysisk aktivitet är det bästa sättet att aktivera dessa system. Bland annat gäller det globala övningar där du också har som mål att bli svettig. Om du exempelvis cyklar så går det impulser från muskulatur och leder i benen in till ryggmärgens bakhorn. Där sker det sedan en kemisk reaktion som stänger

 

Globala smärtmodulerande övningar i inledningen av behandlingspasset, mitt i och som avslutning.

Globala smärtmodulerande övningar i inledningen av behandlingspasset, mitt i och som avslutning.

Sittande öppen kedjeövning för knäsmärtor kan i kombination med 8-11 andra övningar vara en mycket effektiv behandling.

Sittande öppen kedjeövning för knäsmärtor kan i kombination med 8-11 andra övningar vara en mycket effektiv behandling.