Elektroterapi som laser och Rebox

ELEKTROTERAPI SOM LASER OCH REBOX, är olika former av elektroterapi. De används för att behandla mer akuta och lokala långvariga smärtproblem. Effekten av laserbehandling på lokala, ytliga smärtområden är vetenskapligt underbyggd.

På Skultuna Fysioterapi används elektroterapi i begränsad utsträckning för att patienter lättare ska komma igång med egen aktivitet och MTT-behandling.