Axelsmärtor

Orsak: Vid sidan av nack- och ryggsmärtor är axelbesvär den vanligaste orsaken till smärtor från muskler och leder.

Den vanligaste orsaken till axelsmärta är en överbelastning av senorna i axeln (rotator cuffen med supraspinatussenan, infraspinatussenan, subscapularissenan och senan från teres minor). Överbelastning kan ge ett så kallat subakromialt smärtsyndrom (avklämningssyndrom) i axeln.

Repetitivt ensidigt arbete med handen över axelhöjd är en vanlig orsak till axelsmärta. Men symptomen kan också uppstå efter ensidigt repetitivt arbete framför en dator, eller på ett löpande band.

Du kan få smärta i axeln av:

– Akuta trauman, som ett fall eller idrottsaktivitet.

– Instabilitet i axeln efter ett trauma, en luxation eller fraktur.

– Kirurgi av olika strukturer i axeln.

Symptom: Smärta i axeln eller på yttersidan av överarmen när du lyfter armen. Nattsmärta och smärta när du ligger på axeln.

Den vanligaste förklaringsmodellen till axelsmärta är att den uppstår vid en inflammation i axelns senor eller slempåse (bursa). I ett inledningsskede är det också ofta så. Men om smärtan blir långvarig utvecklas en degenerativ process som heter tendinos. Forskning antyder att det då inte längre handlar om en inflammation i senorna. Det förklarar varför olika medikamenter och kortisoninjektioner har begränsad effekt på patienter med långvariga axelsmärtor. För dig som patient kan det säkert kännas svårt att förstå: Hur kan du ha smärta utan en inflammation? De nya rönen visar att det i en tendinos växer in nya blodkärl och nerver i senan. Det kan vara kroppens egen läkereaktion. Alltså: När ett blodkärl med en nerv växer in i senan kan det orsaka smärta. Sådana strukturer ska ju inte finnas i själva senan.

 

Behandling: Det finns vetenskapliga belägg för att senan ska stimuleras biomekaniskt, till exempel genom Medicinsk Tränings Terapi (MTT), med många repetitioner i serier. Vår forskning visar att Medicinsk Tränings Terapi med tre behandlingar i veckan i tre månader ger en mycket god klinisk effekt. Smärtan minskar, rörligheten ökar och funktionen förbättras.

Du kan fortfarande få en god effekt med ett mindre antal behandlingar, exempelvis 10-15, i kombination med hemövningar. Du som patient kan vara trygg. Behandlingen bygger på forskning och evidens. Vi vet både hur du ska träna, och hur länge, för att behandlingen ska ge ett mycket gott resultat.

Om effekten av doserad träning inte blir den förväntade, kombineras andra metoder med MTT-behandlingen. Vi använder då manuella artikuleringsmetoder av axeln, massage av skuldrans muskulatur och elektroterapi genom laser på lokala smärtpunkter i axeln.

Vid axelsmärta efter kirurgi, axelinstabilitet, axel-luxation, eller fraktur i axeln behandlar vi primärt med Medicinsk Tränings Terapi, eventuellt i kombination med andra metoder, enligt ovan.

Kirurgi eller fysioterapi? Valet mellan de båda dyker ofta upp när du har haft din axelsmärta över en längre tid och eventuellt har prövat olika behandlingsmetoder. För patienter med ett subakromialt smärtsyndrom finns det goda belägg för att olika former av fysioterapi med fokus på träning, såsom MTT, är lika effektiva som kirurgi. Därför bör du som patient genomgå minst tre månaders konservativ behandling (handledd träning hos sjukgymnast) innan du eventuellt väljer kirurgi. Alltså: Börja med en konservativ behandling och fundera först därefter på alternativet kirurgi.