Ischias

Orsak: Ischias känns ofta som en brännande smärta på baksidan av låret, ned i vaden och rakt ut i foten. Orsaken till inflammationen kan vara att ett diskbråck klämmer på ischiasnerven.  I sådana fall kan vi på magnetröntgen ofta se diskbråcket. Men det finns fall som gör sjukvårdspersonalen brydd. Det är fullt möjligt att ha ischiassmärtor utan att det går att spåra ett diskbråck på magnetröntgen. En hypotes är att vävnad från kärnan av disken (nucleus av discus) sipprar ut genom sprickor i disken och orsakar en inflammation av ischias. När det uppstår en total avklämning av nerven känner du ingen smärta. Kraften i benet, eller delar av benet, är borta. Då är det viktigt att du tar dig till din läkare, eller till akuten, för utvärdering och behandling.

Symptom: När smärtan strålar ned i sätet, på baksidan av låret, i vaden eller ned i foten, kan det betyda att ischiasnerven är irriterad, svullen och/eller inflammerad.

Svårighet att sitta och böja sig framåt: Om du har ischias i högra benet kan bilkörning orsaka smärta ned i benet. Ischias kan göra dig både sned och stel i ryggen. Det är kroppens normala reaktion för att ”komma undan” smärtan. Symptomen normaliseras i regel då smärtan försvinner.

Behandling: (akuta fasen, 0-7 dagar). Kroppen har en fantastisk förmåga att läka sig själv. Prognosen för ischias är mycket god och de allra flesta blir helt återställda och smärtfria efter bara några dagar/veckor.  För att underlätta läkningsprocessen kan du röra på dig så mycket du klarar av, dock utan att provocera smärtan. Att finna en god ställning för ryggen, antingen liggande sidoläge eller ryggliggande ger ofta positivt resultat. Om smärtan är för svår kan du kombinera med smärtstillande och/eller inflammationsdämpande medikament. Bara några få procent av dem som får ischias behöver kirurgisk behandling.

När ischiassmärtorna blir långvariga (längre än 8 veckor) och du har svårt att leva ett aktivt liv (arbete/fritid) bör du söka hjälp för att få konservativ behandling. Doserad uppträning av typen Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en väldokumenterat effektiv behandlingsform. Både för att minska smärtan och för att få en bättre funktion. Det finns i dag goda belägg för att träning minskar sjukfrånvaron för patienter med ryggsmärtor, med eller utan ischias.

Ortopedisk manuell terapi (OMT) och massage kombineras med MTT-behandling. Massagen mjukar upp stela muskler. Manipulationsbehandling/artikulering ökar rörligheten i ryggens leder. Viktigast här är doserad MTT-behandling, bestående av 8–11 övningar, med fokus på att träna upp normala motoriska rörelsemönster.