Fysisk aktivitet som smärtlindring kontra styrketräning

Den stora skillnaden mellan MTT och andra träningsmetoder är att MTT-träning används som smärtbehandling. Vetenskapliga studier visar att smärta, svullnad och psykologiska reaktioner på smärta ställer in muskulaturen och ändrar funktionen i nervsystemet. Till slut klarar inte individen att genomföra kraftiga kontraktioner (styrketräning). Först när du är nästan smärtfri fungerar nervsystemet mer normalt igen. Då kan du gå ned i antal repetitioner och upp i belastning (exempelvis 3×10/styrketräning).

För att använda fysisk aktivitet som smärtbehandling måste ditt träningsstimuli aktivera de smärtmodulerande systemen. Du uppnår det genom att genomföra många repetitioner i serier (3 serier a 30 repetitioner) i kombination med globala övningar (cykel, roddmaskin, step, gångband), som aktiverar stora muskelgrupper i kroppen och därmed de smärtmodulerande systemen.