Skultuna Fysioterapi

I samma byggnad som Skultuna Vårdcentral

Skultuna Fysioterapi

Samverkansavtal med landstinget

Ingen remiss krävs

Besöken kostar 100kr

Frikort gäller

Skultuna Fysioterapi

Träning enskilt eller i små grupper så att alla får behandling anpassad till sina behov

Fysioterapi är sjukgymnastik

Besvär du söker för

En grundlig anamnes (sjukhistoria) och fysisk undersökning är viktig för den vidare behandlingen

MTT är evidensbaserad behandlingsmetod

Anpassad träning är bästa metoden för smärtlindring

Här finner du Skultuna Fysioterapi

Nöjda patienter är mitt mål

Boken SPEGELN är god smärtbehandling

Träna själv på rätt sätt med spegelboken

Har du ont - tveka inte att kontakta oss!

Ingen ska behöva ha ont i onödan. Vi kan ofta ge långvarig smärtlindringen genom ny kunskap och självkännedom.