Medicinsk Tränings Terapi

MTT Kliniken Behandling smärta

MTT Kliniken Behandling

MEDICINSK TRÄNINGS TERAPI (MTT)

Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en behandlingsmetod där aktiva dynamiska övningar används för att behandla olika smärttillstånd i kroppen. Behandlingen är individanpassad med kontinuerlig handledning av sjukgymnast. Undersökningen av patienten styr valet och doseringen av övningar. I första etappen blir det 4-6 övningar som tar ca 20-30 minuter att genomföra. Efterhand ökas dosen till mellan 8-11 övningar och en behandlingstid mellan 70 och 90 minuter.

MTT är individuellt anpassad träning med upp till 3 patienter i grupp. Du får kontinuerlig handledning under behandlingen

MTT är individuellt anpassad träning enskilt eller i små grupper

För en del patienter är syftet med behandlingen att bli besvärsfri med normal funktion. För andra kan målet vara att få kontroll över smärtan så att den inte längre känns skrämmande. Det kan i sin tur medföra smärtreduktion och ett bättre liv med ökad aktivitetsnivå.

Träning är en mycket effektiv behandlingsform för olika besvär. För detta finns god vetenskaplig evidens. Samtidigt anses träningsdosen inom sjukvården generellt vara för låg. Skultuna Fysioterapi erbjuder MTT-behandling med ett mycket seriöst upplägg. Träningsdosen anpassas hela tiden till dina besvär. En adekvat dos under tillräckligt lång period kan avsevärt lindra patientens symptom.

MTT COLOURS - trevliga färger i behandlingssalen

MTT COLOURS – trevliga färger i behandlingssalen

Forskning visar att MTT-behandling för patienter med långvariga axelsmärtor ger stora kliniska förbättringar. Det har då gällt träning över 3 månader och 3 gånger i veckan (totalt 36 behandlingar).

Det betyder inte att alla patienter måste gå igenom 3 månaders träning för att få tillräcklig hjälp. 6-12 behandlingar med kompletterande hemövningar kan räcka. Du som patient kan under alla omständigheter känna trygghet i vetskapen att det finns en tydlig dos-responseffekt för träning som behandling vid olika smärttillstånd. Det verkar dock finnas en magisk gräns vid 3 månaders systematisk träning.