Om Skultuna Fysioterapi old

MEDICINSK TRÄNINGS TERAPI (MTT)

Gradert träning som MTT är effektiv behandling för gammal som ung med olika smärtillstånd

Graderad träning som MTT är effektiv behandling för gammal som ung

Medicinsk Tränings Terapi (MTT) kliniken är en fysioterapi klinik för behandling av olika smärtillstånd från muskler och leder i kroppen. Du får hjälp med akuta eller långvariga besvär. Skultuna Fysioterapi behandlar arbetsrelaterade besvär och idrottsskador, äldre patienter med artros, patienter med smärttillstånd efter operationer och nevrologiska diagnoser som Stroke och Parkinson.

För nack- och ryggbesvär finns det idag god evidens för att en kombination av metoder ger bäst effekt. Därför kombinerar Skultuna Fysioterapi metoder som kommunikation (samtal kring orsaken till besvären), manipulation av leder, massage och doserad uppträning(MTT). För axel- och knäsmärtor finns det mycket god evidens för att träning är effektivt. Skultuna Fysioterapi erbjuder 60-90 minuters individanpassad MTT-behandling med kontinuerlig handledning av sjukgymnast. Detta är några exempel på hur Skultuna Fysioterapi använder behandlingsformer som har en vetenskaplig grund.

Skultuna Fysioterapi drivs av leg.sjukgymnast Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons)., M.Sc, specialist i manuell terapi MNFF.

Ortopedisk Manuell Terapi som specifik ledbehandling kombineras ofta med graderad träning som MTT.

Ortopedisk Manuell Terapi som specifik ledbehandling kombineras ofta med graderad träning som MTT

Han är utbildad sjukgymnast från Belfast i Nordirland (1979-1983), har specialutbildning inom ortopedisk manuell terapi (OMT steg III) från Norge och har en Advanced M.Sc degree från Universitetet i Bergen. Tom Arild undervisar på kurser inom ortopedisk manuell terapi och medicinsk träningsterapi i Norden, Irland och USA.

Han har publicerat ett flertal vetenskapliga studier på effekten av MTT och är en anlitad föredragshållare på nationella och internationellakongresser. Tom Arild har 27 års klinsk erfarenhet av att behandla olika diagnoser och patientkategorier, allt från elitidrottare till barn och äldre patienter.