MTT Tränings Kriterier

Kriterierna för MTT

Oddvar Holten utveklade MTT i Norge på 1960 talet. Han var under sin yrkesverksamma tid en mycket central peson innom sjukgymnastiken och MTT är idag en annerkänd metod i många land.
Oddvar Holten utvecklade MTT i Norge på 1960 talet. Syftet med MTT var att anpassa behandlingen till patienter med olika besvär. Han var under sin yrkesverksamma tid en mycket central person inom sjukgymnastiken.  MTT är idag en erkänd behandlingsmetod som används i många länder.

MEDICINSK TRÄNINGS TERAPI blev utvecklad av den norska fysioterapeuten/sjukgymnasten och manuell terapeuten ODDVAR HOLTEN på 1960-talet. I 1967 blev metoden godkänd av försäkringskassan i Norge som egen behandlingsmetod för sjugymnaster med egen taxa och definerade kriterier;

1) Fysioterapeuten/Sjukgymnasten skall vara med i träningshallen (smärtmoduleringshallen) och handleda, informera och kommunicera med patienten.

2) Specialdesignad träningsutrustning som Forex används, dragapparater med minsta vikt på 250 gram och högsta vikt på 36 kg.

3) MTT är specialutvecklat för att behandla patienter med olika smärttillstånd i muskler och leder samt för att påverka funktionskvaliteter som uthållighet, koordination, stabilitet och styrka. MTT används som behandling för akuta och kroniska smärttillstånd, hjärta och kärl, respiratoriska och neurologiska sjukdomar. MTT passar unga såväl som gamla patienter, idrottsskador som livsstilssjukdomar.

4) Behandlingstiden är från 60 minuter till 90 minuter.

5) Anamnesen (samtalen med patienten) och den kliniska undersökningen är basis för val och dosering av övningar så att behandlingen är individuellt anpassad för den enskilda patientens besvär.

6) Övningsbehandlingen doseras och ändras i samråd med patienten och dennes funktionsförbättring

Tom Arild Torstensen tok över Holten Institutet i Oslo och har dom senaste 15 åren vidare utveklad konseptet. Han har dom senaste 10 åren bodd i Stockholm.
1988 tog Tom Arild Torstensen över Holten Institute i Oslo och drev det fram till 1999 då han och familjen flyttade til Stockholm.  De senaste 12 åren har han vidareutvecklat MTT konceptet genom Holten Institute. www.holteninstitute.com, Tom Arild undervisar i MTT i Norden, USA och Irland