Medicinsk Tränings Terapi (MTT)

Medicinsk Tränings Terapi (MTT)

 

Medicinsk Trenings Terapi (MTT) er individuell anpassad träning i grupp upp till 3 patienter.
Medicinsk Trenings Terapi (MTT) er individuell anpassad träning i grupp upp till 3 patienter. Varje patient har 8-11 doserade övningar.

FYSISK AKTIVITET är den metod som det är bäst evidens för vid behandling av smärttillstånd härledda till muskler och leder, reumatiska och neurologiska sjukdomar, livsstilssjukdomar som högt blodtryck, diabetes, och övervikt. Medicinsk Tränings Terapi (MTT) är en behandlingsmetod inom sjukgymna-stiken som blev utvecklad i Norge för mer än 40 år sedan. I MTT används specialdesignad tränings-utrustning med mycket låga belastningar (exempelvis 250 gram), så att patienten så tidigt som möjligt kan börja träna upp sin funktionsförmåga.

 

MTT är också SMÄRTBEHANDLING där aerobiska hjälpmedel (arm- och bencykel,  roddmaskin, gångband, stepmaskin m.m) används för att aktivera kroppens egna smärtmodulerande system (portmekanismen i ryggmärgens bakhorn och frigöring av kroppens eget morfin, de endogena opioderna endorfiner och enkefaliner). När MTT behandlingen är smärtbehandling används många repetitioner i serier kombinerat med globala övningar. MTT behandlingen är alltid individanpassad så att patienten mästrar och känner sig säker på att klara av behandlingen.

 

 

Globala övningar används flera gånger i MTT behandling och är smärt modulerande behandling genom frigöring av kroppens eget morfin, endorfinerna.
Globala övningar används flera gånger i MTT behandling och är smärt modulerande behandling genom frigöring av kroppens eget morfin, endorfinerna.

MTT är också behandling för att öka RÖRLIGHET samt att förbättra KOORDINATION och STABILITET i led(er).

 

MTT är också UTHÅLLIGHETSTRÄNING och när patienten är symptomfri fokuserar MTT-behandlingen  på STYRKETRÄNING

 

I MTT är sjukgymnasten ALLTID MED PATIENTEN I SMÄRTMODULERINGS HALLEN (tidigare omnämnt som träningshallen), så att patienten får hjälp att utföra behandlingen/träningen.

 

Det er god vetenskaplig dokumentation at effekten av träning som behandling blir best när:

1) Övningarna är individ anpassad

2) När patienten får kontinuerlig handledning

3) När träningsdosen över tid jevnligen stägras

4) Minst två behandlingar i väckan i 2-3 månader.
5) Att varje behandlings pass varar minst 60 minuter
6) Patient vänliga förklaringsmodeller som gör att
patienten bättre forstår syftet med träning som
smärtbehandling.