Farlig smärta

FARLIG SMÄRTA VERSUS OFARLIG SMÄRTA

De senaste 20 åren har det publicerats många vetenskapliga artiklar som beskriver hur man skal behandla långvarig smärta. Det viktigaste är att du som patient förstår varför du har smärtan. Att det du upplever är helt normalt och händer oss alla.

På Skultuna Fysioterapi får du kunskap om varför smärtan vandrar runt i kroppen, varför den ändrar sig i intensitet från en dag till nästa och varför du kanske har blivit överkänslig så att allt du gör ger smärta. Du ska få insikt i normala psykologiska reaktioner på smärtan som till exempel katastoftankar (ständiga tankar kring smärtan) och ökad rädsla för vissa aktiviteter. Vi vill hjälpa dig finna en startpunkt (baseline) med graderade, globala, semiglobala och lokala övningar som du känner dig trygg med. Över tid ökas doseringen, ofta med små steg åt gången.

På det sättet kommer du öka din aktivitetsnivå och få kontroll över smärtan. När du har kontroll över smärtan kommer du också uppleva mindre smärta. Därför är MTT en form av ”progressiv motståndsträning”, eller som det heter på engelska; progressive resistance exercise therapy (PRET).